Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επιστήμες της Αγωγής
Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών“, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών και πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (παρ. 1β, άρθρ. 111 του Ν.4547/2018 – ΦΕΚ A΄ 102/02.06.2018). Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες, που ασχολούνται με την εκπαίδευση, την επιμόρφωση ή την επαγγελματική κατάρτιση και επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Το ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών” προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για την υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Κείμενο Πρόσκλησης

Χρήσιμες Συνδέσεις
Τελευταία Νέα
Facebook
Scroll to Top