Ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις στα Αγγλικά για την εισαγωγή στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα διεξαχθούν την Τετάρτη 23 Ιουνίου. Στους υποψήφιους που συμμετέχουν στη διαδικασία εξέτασης στα Αγγλικά έχει σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημέρωση καθώς και οδηγίες για τη συμμετοχή. Οι συνεντεύξεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα διεξαχθούν μέτα από την ολοκλήρωση της εξέτασης στην ξένη γλώσσα, στα τέλη Ιουνίου. Οι συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μεταγενέστερο χρόνο, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στην ξένη γλώσσα.

Facebook
Scroll to Top