Διενέργεια συνεντεύξεων ΠΜΣ ακαδ. έτους 2023-24

Ανακοινώνεται ότι έχει αποσταλεί ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στους/στις υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, για την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης καθώς και οδηγίες για τη συμμετοχή τους σε αυτή . Οι συνεντεύξεις διενεργούνται αποκλειστικά πρωϊνές και μεσημεριανές ώρες. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες σε περίπτωση προβλήματος μετά τον έλεγχο του λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΜΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Facebook
Scroll to Top