Ολοκλήρωση Διαδικασίας Online Αίτησης

Για Εισαγωγή στο ΠΜΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18

Συγχαρητήρια! Η αίτηση σας καταχωρήθηκε και αντίγραφο της έχει αποσταλεί στο email που δηλώσατε.

Παρακαλούμε, να το εκτυπώσετε και αφού το υπογράψετε, να το στείλετε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών) μαζί με τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας σας έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 (σφραγίδα Ταχυδρομείου), στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, ΡΟΔΟΣ Τ.Κ. 85132
Με την ένδειξη: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.
«Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών»

Το εν λόγω έγγραφο αποτελεί υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σας στη διαδικασία και ορθότητας των συμπληρωμένων στοιχείων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φάκελοι υποψηφιότητας με απλό ταχυδρομείο ή με αυτοπροσώπως παράδοση δεν γίνονται δεκτοί

Για οποιαδήποτε απορία, πρόβλημα ή αν δεν λάβετε αντίγραφο της άιτησης σας μέσω email, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΠΜΣ στα εξής στοιχεία: 

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τηλ.: 22410-99274, Fax: 22410-99275
e-mail: rhodes_pms_nt@aegean.gr


Facebook