Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι έχει αναρτηθεί η νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ εκτείνεται από τις 13 Απριλίου 2022 έως και 15 Μαΐου 2022. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται διαδικτυακά.

Το κείμενο της πρόσκλησης καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων στον παρακάτω σύνδεσμο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Facebook
Scroll to Top