4η Επιστημονική Ημερίδα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών
4η επιστημονική ημερίδα με θέμα:
«Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές αξιοποίησης ταινίας στην εκπαίδευση»
Ρόδος, Κυριακή 19 Μαΐου 2019

Η ημερίδα

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα διοργανώσει την 4η Επιστημονική Ημερίδα του με τίτλο «Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές αξιοποίησης ταινίας στην εκπαίδευση».
Η παιδαγωγική αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι εδραιωμένη διεθνώς. Στην Ελλάδα, παρατηρούμε τέσσερις φάσεις εξέλιξης, που σχετίζονται με την ένταξη της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η πρώτη φάση ξεκινάει πριν 40 χρόνια, τον Αύγουστο του 1977, όταν ξεκίνησε η λειτουργία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, στη συνέχεια περνάμε στη φάση της ψηφιοποίησης των εκπαιδευτικών ταινιών με στόχο την on demand αξιοποίησή τους στη διδασκαλία, ακολουθεί η φάση που συνδέεται με περισσότερα αποθετήρια ψηφιακών ταινιών, σε συνδυασμό με την προσέγγιση των ανοικτών πόρων στην εκπαίδευση, ενώ στην τέταρτη φάση έχουμε τη δημιουργία διαδικτυακών πλατφορμών για τη δημιουργία ταινιών από τους μαθητές.

Από τις τέσσερις αυτές φάσεις διακρίνονται τρεις ενδιαφέρουσες τάσεις: α) η παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών έξωθεν του σχολείου (ετερο-παραγωγή μιντιακών περιεχομένων), β) η εστίαση στη διδακτική επιλογή των εκπαιδευτικών ταινιών που έχουν τοποθετηθεί σε αποθετήρια, γ) η classroom based παραγωγή εκπαιδευτικών ταινιών.
Η θέση της ταινίας στο πλαίσιο διδακτικών μοντέλων γίνεται όλο και πιο κεντρική. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε διδακτικές προσεγγίσεις: MOOCs, Ανεστραμμένη Τάξη, Επαυξημένη Πραγματικότητα, Ιστοεξερεύνηση, Μικτή μάθηση μέσω βιντεοσκοπημένων τηλεδιασκέψεων, συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Παράλληλα, παρατηρούμε ακόμα δύο εξελίξεις: α) την οργάνωση όλο και περισσότερων φεστιβάλ μαθητικών ταινιών που εστιάζουν στην αυτοέκφραση των μαθητών σε κοινωνικά θέματα, μια σημαντική διάσταση της μη τυπικής εκπαίδευσης, και β) τις θεσμικές διαβουλεύσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής να ενταχθεί οριζόντια η οπτικοακουστική παιδεία στη σχολική εκπαίδευση.
Τα δεδομένα αυτά και οι εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον να συζητηθεί η αξιοποίηση της ταινίας στην εκπαιδευτική διαδικασία στη φετινή Ημερίδα του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών».
Η διερεύνηση του φετινού θέματος δεν αποτελεί εύκολο εγχείρημα. Στο πλαίσιο της Ημερίδας δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθούν ζητήματα γύρω από τον τρόπο οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να σκιαγραφηθούν νέες δυνατότητες για τη διδασκαλία, να διατυπωθούν θεσμικά και διοικητικά όρια, να οριοθετηθούν εννοιολογικά μορφές ψηφιακής ταινίας. Ως εκ τούτου, η Ημερίδα δομείται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

• Θεωρητικές προσεγγίσεις γύρω από την ταινία και οπτικοακουστική παιδεία
• Πρακτικές αξιοποίησης ταινίας σε διδακτικές ειδικών επιστημονικών περιοχών
• Διδακτικές προσεγγίσεις αξιοποίησης ταινίας-παρουσίαση καλών πρακτικών

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
Καθηγητής Σοφός Αλιβίζος


Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τις εκπαιδευτικές δράσεις του ΠΤΔΕ σχετικά με την Κινηματογραφική Παιδεία


Στόχοι

Ο στόχος της Ημερίδας είναι να αναδείξει μέσα από τον παιδαγωγικό διάλογο αναφορικά με τη συνεισφορά της αξιοποίησης της ταινίας στην εκπαίδευση, παράγοντες και προϋποθέσεις που διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της μαθησιακής κουλτούρας και την ουσιαστική ένταξή τους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.
Η Ημερίδα απευθύνεται σε
• Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών
• Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, επιμορφωτές και στελέχη της εκπαίδευσης
• Προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και σε όποιον ενδιαφέρεται για το ερευνητικό αυτό πεδίο

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει

  1. κεντρικές ομιλίες των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
  2. ομιλίες καταξιωμένων ερευνητών και επαγγελματιών του χώρου
  3. προβολές εκπαιδευτικών ταινιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ.
  4. παρουσίαση βραβευμένων ερευνών αποφοίτων του Π.Μ.Σ. στο πλαίσιο της εκπόνησης των διπλωματικών τους εργασιών

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας θα βρείτε εδώ.

Περιλήψεις

Το βιβλίο περιλήψεων θα βρείτε εδώ.

Επιτροπές

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
• Πρόεδρος: Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής, Διευθυντής του ΠΜΣ και Πρόεδρος του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Ελένη Σκούρτου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Πολύκαρπος Καραμούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Ασημίνα Τσιμπιδάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Εμμανουήλ Φωκίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
• Πρόεδρος: Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής, Διευθυντής του ΠΜΣ και Πρόεδρος του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Δημήτριος Κόκκινος, μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Κωνσταντίνος Καράμπελας, μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Ασπασία Μαστρογιάννη, μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Χρυσούλα Ζουμπά, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Ηλιάνα Παπαθεοδώρου, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσπασμένη στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Νεφέλη Βρατσάλη, Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
• Συντονισμός: Ηλιάνα Παπαθεοδώρου, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσπασμένη στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
• Αγάπη Ευαγγελογιάννη, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
• Κρυστάλλω Ευαγγελογιάννη, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
• Ζωοπηγή Μαγκαφά, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
• Σεβαστή-Ευαγγελία Παρβέρη, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
• Μαρίνα-Ευτέρπη Σαρικά, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
• Αργυρώ Σκαλλέρου, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
• Καλλιόπη Τάγκα, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
• Σουζάννα Τζάντοβα, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
• Δήμητρα Ρεμούνδου, Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τόπος Διεξαγωγής

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 στη Ρόδο, στην αίθουσα “Κορνήλιος Καστοριάδης” της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δημοκρατίας 1.

Επικοινωνία

Γραμματεία Ημερίδας
Ηλιάνα Παπαθεοδώρου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση, κτίριο “Κλεόβουλος”
Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος
Τηλ. 22410 99278
E-mail: papatheodorou@aegean.gr

Γραμματεία Π.Μ.Σ.
Νεφέλη Βρατσάλη
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Π.Μ.Σ. Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών, κτίριο “Κλεόβουλος”
Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος
Τηλ. 22410 99274
E-mail: rhodes_pms_nt@aegean.gr

Facebook
Scroll to Top