Έρευνα αποφοίτων ΠΜΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΜΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΜΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Αγαπητέ/ή απόφοιτε/η του ΠΜΣ,

Η παρούσα έρευνα διενεργείται από το ΠΜΣ και έχει ως σκοπό από τη μία πλευρά να συμπληρώσει και να εξειδικεύσει τα ερευνητικά στοιχεία για τους αποφοίτους του ΠΜΣ που συλλέγονται από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και από την άλλη πλευρά να διαπιστώσει το βαθμό ικανοποίησης των αποφοίτων του προγράμματος με σκοπό τη συνεχή του βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να αφιερώσετε τα 4-5 λεπτά που υπολογίζεται ότι διαρκεί η συμπλήρωσή των 17 ερωτήσεων που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο της έρευνας συμβάλλοντας και εσείς στη βελτίωση του ΠΜΣ.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς αξιολόγησης του έργου του ΠΜΣ και της πορείας των αποφοίτων του.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων

με εκτίμηση

Τμήμα Α: Γενικά στοιχεία


Τμήμα Β: Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική εξέλιξη


ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα πολύ
Εύρεση εργασίας
Εδραίωση του καθεστώτος εργασίας
Διεύρυνση γνώσεων σε γενικότερα ζητήματα εκπαίδευσης και παιδαγωγικής
Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Απόκτηση δεξιοτήτων στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών/λογισμικού
Απόκτηση δεξιοτήτων στη γενικότερη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών/ λογισμικού
Ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης
Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη
Περαιτέρω συνέχιση των σπουδών σας (εφόσον συνεχίσατε τις σπουδές σας μετά την αποφοίτηση από το ΠΜΣ)
ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα πολύ
Εύρεση εργασίας
Εδραίωση του καθεστώτος εργασίας
Διεύρυνση γνώσεων σε γενικότερα ζητήματα εκπαίδευσης και παιδαγωγικής
Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Απόκτηση δεξιοτήτων στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών/λογισμικού
Απόκτηση δεξιοτήτων στη γενικότερη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών/ λογισμικού
Ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης
Επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη
Περαιτέρω συνέχιση των σπουδών σας (εφόσον συνεχίσατε τις σπουδές σας μετά την αποφοίτηση από το ΠΜΣ)
ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα πολύ
Εύρεση εργασίας στο παρελθόν
Διεύρυνση γνώσεων σε γενικότερα ζητήματα εκπαίδευσης και παιδαγωγικής
Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Απόκτηση δεξιοτήτων στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών εφαρμογών/λογισμικού
Απόκτηση δεξιοτήτων στη γενικότερη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών/ λογισμικού
Ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης
Προσδιορισμό επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικής ταυτότητας
Περαιτέρω συνέχιση των σπουδών σας (εφόσον συνεχίσατε τις σπουδές σας μετά την αποφοίτηση από το ΠΜΣ)
ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα πολύ
Πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ
Περιεχόμενο των μαθημάτων του ΠΜΣ
Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε
Τρόποι/μέθοδοι διδασκαλίας των διδασκόντων
Επικοινωνία με τους διδάσκοντες
Λειτουργία διοικητικής υποστήριξης του ΠΜΣ
Ανταπόκριση διδασκόντων στις ανάγκες των φοιτητών/τριών
Ανταπόκριση των διοικητικών υπηρεσιών στις ανάγκες των φοιτητών/τριών
Λειτουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Βιβλιοθήκη, Υπηρεσία πληροφορικής κ.λπ)
ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα πολύ
Πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ
Περιεχόμενο των μαθημάτων του ΠΜΣ
Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε
Τρόποι/μέθοδοι διδασκαλίας των διδασκόντων
Επικοινωνία με τους διδάσκοντες
Λειτουργία διοικητικής υποστήριξης του ΠΜΣ
Ανταπόκριση διδασκόντων στις ανάγκες των φοιτητών/τριών
Ανταπόκριση των διοικητικών υπηρεσιών στις ανάγκες των φοιτητών/τριών
Λειτουργία υποστηρικτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Βιβλιοθήκη, Υπηρεσία πληροφορικής κ.λπ)
ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα πολύ
Επικαιρότητα προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ
Σύνδεση του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ με το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης
Σύνδεση του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ με τον επαγγελματικό χώρο της εκπαίδευσης
Ανταπόκριση του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πρακτικής
Κόστος του ΠΜΣ σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες
ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα πολύ
Στην περαιτέρω επαγγελματική πορεία
Στην περαιτέρω ακαδημαϊκή πορεία
Στην περαιτέρω προσωπική σας πορεία
Facebook
Scroll to Top