ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ 23-24

ΠΡΟΣ: Γραμματεία του Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ

Με την παρούσα δηλώνω ότι 

τη θέση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. με τίτλο: "Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και ότι σε περίπτωση αποδοχής της θέσης θα ολοκληρώσω τις διαδικασίες εγγραφής στο Π.Μ.Σ. εντός του χρονικού διαστήματος που έχει καθοριστεί.

Facebook
Scroll to Top