Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Υποβολή αιτήσεων έως Κυριακή 18 Ιουνίου 2023


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τρίων ακαδημαϊκού έτους 2022-2023


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών έτους 2021-22

 

Υποβολή αιτήσεων έως Δευτέρα 31/05/2021 στις 16:00


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών έτους 2020-21

 

Υποβολή αιτήσεων έως Δευτέρα 08/06/2020 στις 14:00


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών έτους 2019-20


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών έτους 2018-19


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών έτους 2017-18


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών έτους 2016-17


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών έτους 2015-16


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών έτους 2014-15.

Facebook
Scroll to Top