Αίτηση παράτασης φοίτησης για ολοκλήρωση διπλωματικών εργασιών

Παρακαλούνται όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν υποστηρίξει τη διπλωματική τους εργασία εντός της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου 2016 να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο e-mail της Γραμματείας του ΠΜΣ την παρακάτω αίτηση παράτασης φοίτησης σημειώνοντας και τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, δηλαδή από 23 έως 30 Ιουνίου 2016 και για αυτό το draft της εργασίας θα πρέπει να παραδωθεί στην τριμελή εξεταστική επιτροπή το αργότερο έως την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016.

Αίτηση παράτασης φοίτησης

Facebook
Scroll to Top