ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ 21ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η τελετή καθομολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21.11.2019 το πρωί. Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από Παρασκευή 25.10.2019 έως Δευτέρα 04.11.2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Τ.Δ.Ε. αυτοπροσώπως (κτίριο 7ης Μαρτίου, ισόγειο κ. Δ. Κολοκυθάς, τηλ. 2241099211) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. (rhodes_pms_nt@aegean.gr).

  1. Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση (βλ. συνημμένα)

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της αίτησή σας και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις λήψης πτυχίου, διακόπτεται η φοιτητική σας ιδιότητα καθώς ανακηρύσσεστε υποψήφιοι πτυχιούχοι. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε άλλο/α μάθημα/τα, γεγονός που καλείστε να δηλώστε υπεύθυνα. Επίσης δηλώνετε υπεύθυνα τυχόν μάθημα ή μαθήματα (μη υποχρεωτικά) που επιθυμείτε να εξαιρεθούν από τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου, εφόσον πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων.

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Έντυπο Ωφελούμενου του Γραφείου Διασύνδεσης (βλ. συνημμένα)
  3. Απόδειξη καταβολής αντιτίμου για χορήγηση πτυχίου σε περγαμηνή (προαιρετικά).

Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους και σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέσουν το ποσό των 10,00 € στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό και κατόπιν να προσκομίσουν ή να αποστείλουν (με e-mail ή φαξ) την απόδειξη στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

  • Τράπεζα: ALPHA BANK
  • Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158
  • IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158
  • BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX
  • Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου
  • Αιτιολογία κατάθεσης: το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του φοιτητή/τριας.


Προσοχή:

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση διπλωματικής εργασίας), με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (Βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.) καθώς και όλων των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το Πρόγραμμα.

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από την Βιβλιοθήκη και από το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας, χωρίς να απαιτείται από φοιτητές – φοιτήτριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Από τη Γραμματεία

Facebook
Scroll to Top