Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Στα συνημμένα θα βρείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής 2017-18

Facebook
Scroll to Top