Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16

Στα συνημμένα θα βρείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" ακαδημαϊκού έτους 2015-16.

Από τη Γραμματεία

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής 2015-16

Facebook
Scroll to Top