Ανακοίνωση για την ορκομωσία του ΠΜΣ της 22ας Ιουλίου 2021

Η ορκομωσία των αποφοίτων του ΠΜΣ θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην ορκομωσία καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Facebook
Scroll to Top