Ανακοίνωση εγγραφών μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα διεξαχθούν από την Παρασκευή 29/07/2022 έως και την Τρίτη 16/08/2022.

Η αίτηση για την αποδοχή ή μη της θέσης στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 10/08/2022

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή στο ΠΜΣ παρατίθενται στη σελίδα των αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Αποτελέσματα Εισαγωγής στο ΠΜΣ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία της εγγραφής στο ΠΜΣ οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Facebook
Scroll to Top