Ανακοίνωση προφορικών συνεντεύξεων και εξετάσεων στην Αγγλική Γλώσσα για εισαγωγή στο ΠΜΣ 2017-18

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ανακοίνωση των προφορικών συνεντεύξεων και εξετάσεων στην Αγγλική Γλώσσα για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Facebook
Scroll to Top