Δημόσια υποστήριξη διπλωματικής εργασίας κας Ελένης Καζούλλη

Σας ενημερώνουμε ότι η δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας της κας Ελένης Καζούλλη με τίτλο "Ο λαϊκός πολιτισμός στη σύγχρονη (διαδικτυακή) ελληνική διασπορά" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 08 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 09:30 π.μ. στο Εργαστήριο Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Λαογραφίας του Π.Τ.Δ.Ε. (ΙΣ. 23, κτίριο 7ης Μαρτίου).
 
Επιβλέπων: Γιώργος Κατσαδώρος 
Μέλη επιτροπής: Πολύκαρπος Καραμούζης, Χριστοδουλίδου Λουίζα
 

Από τη Γραμματεία
του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής – 
Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών"

Facebook
Scroll to Top