Διαδικασία αποδοχής θέσης για εισαγωγή στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Στα συνημμένα θα βρείτε ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία αποδοχής θέσης για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" ακαδημαϊκού έτους 2017-18.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Διαδικασία αποδοχής θέσης για εισαγωγή στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18
Αίτηση αποδοχής θέσης

 

Facebook
Scroll to Top