Ορισμός Εκπροσώπων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/-τριών και Υποψηφίων Διδακτόρων στη Συνέλευση και στη ΓΣΕΣ του ΠΤΔΕ

Στα συνημμένα θα βρείτε επιστολή του Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Αλιβίζου Σοφού με θέμα "Ορισμός Εκπροσώπων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/-τριών και Υποψηφίων Διδακτόρων στη Συνέλευση και στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης".

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Πρόσκληση για ορισμό εκπροσώπων

Facebook
Scroll to Top