Οριστικά αποτελέσματα εισαγωγής στο ΠΜΣ και διαδικασία αποδοχής θέσης ακαδ. έτους 2016-17

Αγαπητοί υποψήφιοι,

στα συνημμένα θα βρείτε τα οριστικά αποτελέσματα εισαγωγής στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 καθώς και λεπτομέρειες για τη διαδικασία αποδοχής της θέσης.

Οριστικά αποτελέσματα 2016-17
Αίτηση αποδοχής θέσης
Αίτηση βεβαίωσης επιλογής

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Facebook
Scroll to Top