Πρόγραμμα Δημοσίων Υποστηρίξεων Διπλωματικών Εργασιών Ιανουαρίου 2020

Ανακοινώνεται συνημμένα το Πρόγραμμα Υποστήριξης διπλωματικών εργασιών της περιόδου Ιανουαρίου 2020 στο ορθό

Διευκρινίζεται ότι οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση, Κτήριο Κλεόβουλος, 1ος Όροφος, Λεωφορός Δημοκρατίας 1, Ρόδος

Facebook
Scroll to Top