Πρόγραμμα συνεντεύξεων 15 και 16 Ιουνίου 2019

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο της γραμματείας του Προγράμματος, 1ος όροφος, στο Κτήριο Κλεόβουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 851 32 ΡΟΔΟΣ

Facebook
Scroll to Top