Υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή από τέλη φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών έτους εισαγωγής 2021

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», εισαγωγής 2021, που επιθυμούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 έως την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α., υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός των παραπάνω ημερομηνιών.

Ανακοίνωση απαλλαγής από τέλη φοίτησης

ΦΕΚ απαλλαγής από τέλη φοίτησης

ΦΕΚ Εθνικού Ισοδύναμου Εισοδήματος 2021-2022

Facebook
Scroll to Top