Υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή από τέλη φοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών έτους εισαγωγής 2019

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», εισαγωγής 2019, που επιθυμούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση αποκλειστικά στο χρονικό διάστημα από Παρασκευή 01 Νοεμβρίου 2019 έως Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019.

Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α., υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/didaktra, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Facebook
Scroll to Top