Υποστήριξη διπλωματικής εργασίας κ. Παχίδη Γεώργιου

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ' αρίθμ. 8η/21.02.2017 απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος, η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας του κ. Παχίδη Γεώργιου με τίτλο "Τρισδιάστατα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Υλοποίηση εφαρμογής, χρήση από μαθητές και αξιολόγηση των γνωστικών της αποτελεσμάτων, στη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών της Δ δημοτικού" θα πραγματοποηθεί την Παρασκευή 24.02.2017 και ώρα 12:30 στο Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Facebook
Scroll to Top