Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2018-19 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 4/2/2019 έως 8/2/2019 (και ώρα 14:00).

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ (rhodes_pms_nt@aegean.gr) με την υποβολή του συνημμένου έντυπου δήλωσης μαθημάτων.

Κατά το εαρινό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα Υ03 και Υ04 και επιλέγουν ένα μάθημα από τα ΕΒ01, ΕΒ03 ή ΕΒ04 και ένα μάθημα από τα ΕΒ02, ΕΒ05 ή ΕΒ06.

Για να πραγματοποιηθεί ένα μάθημα πρέπει να το επιλέξουν τουλάχιστον πέντε (5) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Έντυπο δήλωσης μαθημάτων

Facebook
Scroll to Top