Ανακοίνωση προφορικών συνεντεύξεων και εξετάσεων στην Αγγλική Γλώσσα για εισαγωγή στο ΠΜΣ 2018-19

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ανακοίνωση των προφορικών συνεντεύξεων και εξετάσεων στην Αγγλική Γλώσσα για εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

Ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Facebook
Scroll to Top