Ανακοίνωση ορκωμοσίας – Μάρτιος 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ/ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η τελετή ορκωμοσίας/καθομολόγησης των αποφοίτων του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί την 30η Μαρτίου 2023.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από 14 Μαρτίου έως 21 Μαρτίου 2023 τα παρακάτω δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας του Τμήματος Rhodes_pms_nt@aegean.gr:

 1. Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της πλατφόρμας egov (ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ) στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

Δηλώνω ότι:

 • επιθυμώ να συμμετέχω στην τελετή ορκωμοσίας/καθομολόγησης αποφοίτων που θα διεξαχθεί στις 30/03/2023
 • επιθυμώ να λάβω το πτυχίο μου και σε περγαμηνή: ΝΑΙ ΟΧΙ 
 • έχω ολοκληρώσει την φοίτησή μου και δεν θα προβώ σε περαιτέρω δήλωση μαθημάτων.
 • επιθυμώ να μην συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου τα ακόλουθα (μη υποχρεωτικά) μαθήματα που πλεονάζουν του αναγκαίου πλήθους μαθημάτων και των απαιτούμενων Δ.Μ. και ECTS για την λήψη πτυχίου:
 1. ……..
 2. ……..

iii. …….

 

Καταθέτω συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή:

 • φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας
 • απόδειξη καταβολής αντιτίμου για παραλαβή περγαμηνής (εφόσον επιθυμείτε τη χορήγηση του πτυχίου και σε περγαμηνή)

Θέτω υπόψη της Γραμματείας ότι έχω:

 • συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Erasmus (studies ή placement): ΝΑΙ ΟΧΙ 
 • συμμετάσχει σε Θερινή Πρακτική Άσκηση: ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

 1. Φωτοντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
 2. Απόδειξη καταβολής αντιτίμου για περγαμηνή. Φοιτητές/τριες που επιθυμούν τη χορήγηση του πτυχίου τους σε περγαμηνή, θα πρέπει να καταθέτουν (σε υποκατάστημα της τράπεζας ή ηλεκτρονικά) το αντίτιμο των 10€ στο λογαριασμό της ALPHA BANK με τα ακόλουθα στοιχεία:

 

ALPHA BANK

Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158

IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158

BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX

Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου

Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του/της φοιτητή/τριας.

Αφού γίνει η κατάθεση, οι φοιτητές/τριες θα καταθέτουν ή αποστέλλουν (με e-mail) την απόδειξη κατάθεσης στη Γραμματεία του Τμήματός τους ώστε να εκδοθεί η περγαμηνή.

Προσοχή:

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί, η τακτοποίηση, μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων καθομολόγησης, τυχόν εκκρεμοτήτων των ενδιαφερόμενων φοιτητών και φοιτητριών με τη Βιβλιοθήκη (δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας), με το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (κλειδί φοιτητικής εστίας κτλ.), με το Γραφείο ERASMUS και κάθε άλλη υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η Γραμματεία θα ενημερωθεί σχετικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται από φοιτητές/τριες να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες να αποστείλουν στη Γραμματεία ταχυδρομικά τη φοιτητική τους ταυτότητα έως 22/03/2023  (ή υπεύθυνη δήλωση απώλειας αυτής μέσω της πλατφόρμας egov ή ΥΔ με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ, με email.)

Οι φοιτητές οι οποίοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελετή ορκωμοσίας θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση – ΥΔ μή συμμετοχής στην ορκωμοσία και να την αποστείλουν στη γραμματεία εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος (Αίτηση ΥΔ μέσω e-gov ή με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από ΚΕΠ)

Τα έντυπα των αιτήσεων επισυνάπτονται στην ανακοίνωση

Από τη Γραμματεία

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Facebook
Scroll to Top