Ανακοίνωση απαλλαγής διδάκτρων ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Ανακοινώνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο τα αποτελέσματα των απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ για τους φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης στο ΠΜΣ θα ενημερωθούν από τη γραμματεία του ΠΜΣ για τις περαιτέρω απαιτούμενες ενέργειες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ.

 

Facebook
Scroll to Top