Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Για την εγγραφή σας στο ΠΜΣ παρακαλούμε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες.

  1. Συμπληρώστε και υποβάλετε την παρακάτω φόρμα εγγραφής
  2. Μεταφορτώστε το συμπληρωμένο έντυπο εγγραφής που θα εμφανιστεί μετά την υποβολή της φόρμας, υπογράψτε το και αποστείλετέ το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία του ΠΜΣ (rhodes_pms_nt@aegean.gr) μαζί με το αποδεικτικό της κατάθεσης της πρώτης δόσης των διδάκτρων ύψους 1000€ και το φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας.
  3. Αποστείλετε επίσης τη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών (Μόνο για όσους τυχόν υποψηφίους έχουν αποστείλει υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης σπουδών και δεν την έχουν υποβάλλει σε συνέχεια της συνέντευξης με τις επιτροπές αξιολόγησης)

Οι ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 18 Αυγούστου

Σε περίπτωση προβλήματος/απορίας επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΠΜΣ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου rhodes_pms_nt@aegean.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ”

Εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Στοιχεία φοιτητή/τριας


Φύλλο *

Ειδοποίηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης


Στοιχεία σπουδών

Επιλογές

Facebook