ΝΕΟ – Συνεντεύξεις ΠΜΣ

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους, για τους οποίους χρειάστηκε να γίνει τροποποίηση στην ημέρα και ώρα της συνέντευξης, ότι έχει σταλεί ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι αυτοί να ελέγξουν το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και σε περίπτωση προβλήματος να επικοινωνήσουν εκ νέου με τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Facebook
Scroll to Top