Αίτηση εγγραφής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ 2023-24

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

A. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


Γ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ


Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Επισυναπτόμενα έγγραφα.

  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών (Μόνο για όσους έχουν αποστείλει υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης σπουδών και δεν έχουν προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σε συνέχεια των συνεντεύξεων με τις επιτροπές αξιολόγησης του ΠΜΣ)
  • Αποδεικτικό κατάθεσης της πρώτης δόσης των διδάκτρων του ΠΜΣ
Facebook
Scroll to Top