Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17

Στα συνημμένα θα βρείτε την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" ακαδημαϊκού έτους 2016-17.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής 2016-17

Facebook
Scroll to Top