Ανακοίνωση εγγραφών μεταπτυχιακών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα διεξαχθούν από την Παρασκευή 30/07/2021 έως και την Τετάρτη 11/08/2021.

Η αίτηση για την αποδοχή ή μη της θέσης στο ΠΜΣ θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 06/08/2021

Αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή στο ΠΜΣ παρατίθενται στη σελίδα των αποτελεσμάτων εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τη διαδικασία της εγγραφής παρακαλείστε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Facebook
Scroll to Top