Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-20 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από 14/10/2019 έως 18/10/2019.

Οι δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν, κατ’ εξαίρεση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email της Γραμματείας του ΠΜΣ (rhodes_pms_nt@aegean.gr) με την υποβολή του συνημμένου έντυπου δήλωσης μαθημάτων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά το χειμερινό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα Υ01 και Υ02 και επιλέγουν ένα μάθημα από τα ΕΑ01, ΕΑ02 ή ΕΑ04 και ένα μάθημα από τα ΕΑ03, ΕΑ05 ή ΕΑ06.

Για να πραγματοποιηθεί ένα μάθημα πρέπει να το επιλέξουν τουλάχιστον πέντε (5) μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Έντυπο Δήλωσης Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου

Facebook
Scroll to Top