Προκήρυξη Υποτροφίας του Συλλόγου Ποντίων Νυρεμβέργης “CARDINAL BESSARIO”

Ανακοινώθηκε η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας από το Σύλλογο Ποντίων Νυρεμβέργης “CARDINAL BESSARIO” για Μεταπτυχιακές Σπουδές με διπλωματική εργασία στο αντικείμενο της Λαογραφίας του Ποντιακού Ελληνισμού.

Αιτήσεις μέχρι τις 31/12/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία

Πλήρες Κείμενο Προκήρυξης

Facebook
Scroll to Top