Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων διπλωματικών εργασιών Ιουνίου 2015

Στα συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα των δημόσιων υποστηρίξεων των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" που θα πραγματοποιηθούν την περίοδο του Ιουνίου 2015.

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Πρόγραμμα

Facebook
Scroll to Top