Πρόγραμμα 4ης επιστημονικής ημερίδας «Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές αξιοποίησης ταινίας στην εκπαίδευση»

Στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών της 4ης επιστημονικής ημερίδας του ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο “Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές αξιοποίησης ταινίας στην εκπαίδευση”

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Μαΐου 2018 στην Αίθουσα Κορνήλιος Καστοριάδης (Πολλαπλών Χρήσεων) του κτιρίου Κλεόβουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημοκρατίας 1, Ρόδος. Ώρα έναρξης 9:00 π.μ.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησεις στους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα

Πρόγραμμα
Αφίσα

Εκ μέρους του Προέδρου της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής
Καθηγητή Σοφού Αλιβίζου

Facebook
Scroll to Top