Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – Ενημέρωση

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στο ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις στα Αγγλικά, για τους υποψήφιους που εξετάζονται στην ξένη γλώσσα, θα διεξαχθούν στις 20 Ιουνίου και οι συνεντεύξεις στις 23 Ιουνίου. Σε όλους τους συμμετέχοντες υποψηφίους θα αποσταλούν προσωπικά e mail με οδηγίες για τη συμμετοχή τους και με την ακριβή ώρα διενέργειας των εξετάσεων και των συνεντεύξεων έως και την Πέμπτη 16 Ιουνίου.

Facebook
Scroll to Top