Συμπεράσματα 2ης επιστημονικής ημερίδας του ΠΜΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 2ης επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Νέα Μέσα, Νέα Μάθηση;» που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017 στο Κατάλυμα της Ισπανίας, στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου.

Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν 18 ανακοινώσεις στις οποίες περιλαμβάνονταν

1. Κεντρική ομιλία του Professor James Cummins, Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Τορόντο & Επίτιμου Διδάκτορα του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

2. Oμιλίες των διδασκόντων του ΠΜΣ

 • Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τσολακίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Κούρτη Καζούλλη Βασιλεία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Φωκίδης Εμμανουήλ, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Κώστας Απόστολος, Μέλος ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

3. Oμιλίες καταξιωμένων ερευνητών και επαγγελματιών του χώρου

 • Campylis Panagiotis, Research Fellow at European Commission, Joint Research Centre, Directorate for Growth and Innovation
 • Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Λιοναράκης Αντώνιος, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Παγγέ Τζένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Δασκολιά Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
 • Παπαναστασίου Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
 • Βασιλειάδης Βασίλειος, Ερευνητής του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

 

4. Παρουσίαση ερευνών αποφοίτων του ΠΜΣ στο πλαίσιο της εκπόνησης των διπλωματικών τους εργασιών

 • Διβάνη Αναστασία, Εκπαιδευτικός, MEd
 • Ζαμπούλη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός, MEd​
 • Κεφάλας Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός, MEd, Phd

 

5. Παρουσίαση των εργασιών των εκλιπόντων αποφοίτων Καλλιόπης Καστρουνή και Κωνσταντίνου Σαχινίδη από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ Σκουμιό Μιχαήλ, Επίκουρο Καθηγητή και Δάρρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ανακοινώθηκε, επίσης, το βραβείο αριστείας του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, ύψους 1.500 ευρώ, το οποίο μοιράσθηκαν οι μεταπτυχιακοί απόφοιτοι κ.κ. Γιασιράνης Στέφανος, Ζαμπούλη Κωνσταντίνα και Κεφάλας Μιχαήλ για τη δημοσίευση μέρους των διπλωματικών τους εργασιών σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε δωρεάν ο τόμος πρακτικών που προέκυψε από τις ανακοινώσεις της 1ης επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσε το ΠΜΣ την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, με τίτλο Σοφός, Α., Αυγερινός, Ε., Καραμούζης, Π., Χριστοδουλίδου, Λ., Δάρρα, Μ. (επιμ.) (2017), Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία, Αθήνα: Γρηγόρης.

Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν συνολικά 160 άτομα τα οποία αποτελούνταν από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, εν ενεργεία και εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, καθηγητές Πανεπιστημίου, διδάκτορες του Τμήματος, καθώς επίσης και άλλοι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι συμμετείχαν στον επιστημονικό διάλογο γύρω από τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της μαθησιακής κουλτούρας και την ουσιαστική ένταξη των ψηφιακών μέσων στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επιστημονική ημερίδα αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία:

 • Η μάθηση ως ανθρωπολογικό φαινόμενο: Η μάθηση ως ανθρωπολογική διαδικασία είναι διαχρονική και δεν έχει αλλάξει ουσιωδώς δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Πραγματοποιείται είτε ως φυσική διαδικασία (άτυπη μάθηση) είτε ως προθετική (μη τυπική και τυπική). Για την εκπαίδευση, σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύζευξή των δύο αυτών βασικών μορφών, προκειμένου ο μαθητής να αποδώσει ένα υποκειμενικό νόημα σε αυτό που κάνει. Η νοηματοδότηση αυτή αποτελεί μεταξύ άλλων και προϋπόθεση για την επίτευξη της κριτικής και μετασχηματιστικής σκέψης που υπερβαίνει την τεχνολογική/εργαλειακή και την πρακτική διάσταση της γνώσης.
 • Σύγκληση επιστημονικού ενδιαφέροντος: Ενώ τις τελευταίες δεκαετίες η ένταξη των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση εξετάζεται πιο πολύ υπό το πρίσμα των ειδικών επιστημονικών πεδίων και της πληροφορικής, διαφαίνεται μια μετατόπιση, καθώς στο επίκεντρο τίθεται η μάθηση, οι αρχές που τη διέπουν και οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων.
 • Νέα Μέσα, νέα Παιδαγωγική: Οι όροι που έχουν εμφανιστεί στη βιβλιογραφία (Παιδαγωγική 1.0, Παιδαγωγική 2.0) σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ (Web 1.0, Web 2.0) σηματοδοτούν την αγωνία της διαφοροποίησης των νέων ανερχόμενων πεδίων που διαμορφώνουν διπολικές σχέσεις. Οι βασικές θέσεις της Επιστήμης της Παιδαγωγικής αποτελούν τον πυρήνα, σε διευρυμένες θεωρήσεις που διαμορφώνουν τη νέα επιστημονική περιφέρεια.
 • Η σημασία του κοινωνικού πλαισίου της μάθησης: Η μάθηση αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση. Διαπιστώνεται η σύγκληση στο ότι η μάθηση, ως φαινόμενο, αποτελεί ατομικό γεγονός που λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
 • Η σημασία της νευροβιολογίας στη μάθηση: Η μάθηση πραγματοποιείται στη βάση εγκεφαλικών διεργασιών και στηρίζεται στη νευροβιολογική υποδομή και στις δυνατότητες που απορρέουν από αυτή.
 • Η σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού:  Ως εκ τούτου η μάθηση, ως φαινόμενο, δεν αλλάζει με τα ψηφιακά μέσα. Συμπληρωματικά, η γνώση του νευροβιολογικού υποβάθρου και του κοινωνικού πλαισίου από τους εκπαιδευτικούς βοηθά στον καλύτερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ένταξη των ψηφιακών μέσων.
 • Ψηφιακά μέσα ως πλαίσιο δυνατοτήτων και ευκαιριών: Οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν εγγύηση για τη μάθηση. Η διαφοροποιημένη αρχιτεκτονική τους παρέχει δυνατότητες, που αν ληφθούν υπόψη σε έναν παιδαγωγικά τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, μπορούν να ενδυναμώσουν τη μάθηση ως ατομικά νοηματοδοτούμενο γεγονός, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο επικοινωνίας και διάδρασης.
 • Νέες μορφές ψηφιακής εκπαίδευσης προκαλούν μετατόπιση μαθησιακών σχηματισμών: Η χρήση των MOOCs επιφέρει αλλαγές  σε καθιερωμένους σχηματισμούς τυπικής μάθησης, διευρύνοντας τη μη τυπική εκπαίδευση και προκαλώντας διαδικασίες αναδόμησης και ανασυγκρότησης των εκπαιδευτικών δομών. Επιπλέον εγείρει ζήτημα εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης, πιστοποίησης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ανταγωνιστικότητας μορφωτικών αγαθών.

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα

 • τους ομιλητές και όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους στην ημερίδα και τη συμμετοχή τους στον επιστημονικό διάλογο
 • τα μέλη της επιστημονικής, της οργανωτικής επιτροπής και της γραμματείας της ημερίδας για την άρτια διοργάνωση
 • την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για την παραχώρηση του Καταλύματος της Ισπανίας, ενός χώρου που χάρισε ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση
 • την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου για την παραχώρηση της σύνδεσης στο διαδίκτυο που βοήθησε στην αρτιότερη διοργάνωση της ημερίδας

 

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Καθηγητής Σοφός Αλιβίζος

Facebook
Scroll to Top