Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιανουαρίου 2019

Στα συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα υποστηρίξεων διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ περιόδου Ιανουαρίου 2019.

Από τη Γραμματεία

Πρόγραμμα υποστηρίξεων – Ιανουάριος 2019

Facebook
Scroll to Top