Πρόγραμμα Εξετάσεων και Υποστηρίξεων

 

2020-2021

Χειμερινό εξάμηνο

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου εδώ
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ χειμερινού εξαμήνου εδώ

2018-2019

Εαρινό εξάμηνο

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου εδώ
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ χειμερινού εξαμήνου εδώ

 

Χειμερινό εξάμηνο

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου εδώ
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ χειμερινού εξαμήνου εδώ

2017-2018

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου εδώ (ενημερωμένο)
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ περιόδου Σεπτεμβρίου εδώ

 

Εαρινό εξάμηνο

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου εδώ
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ εαρινού εξαμήνου εδώ (ενημερωμένο)

Χειμερινό εξάμηνο

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου εδώ (ενημερωμένο)
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ χειμερινού εξαμήνου εδώ

2016-2017

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου εδώ
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ περιόδου Σεπτεμβρίου εδώ (ενημερωμένο)

Εαρινό εξάμηνο

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου εδώ
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ εαρινού εξαμήνου εδώ

Χειμερινό εξάμηνο

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου εδώ
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ χειμερινού εξαμήνου εδώ

2015-2016

Επαναληπτική εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου εδώ
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ περιόδου Σεπτεμβρίου εδώ (ενημερωμένο)

 

Εαρινό εξάμηνο

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου εαρινού εξαμήνου εδώ
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ εαρινού εξαμήνου εδώ

Χειμερινό εξάμηνο

 • Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου εδώ
 • Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων ΔΕ χειμερινού εξαμήνου εδώ
Facebook
Scroll to Top