Εγγραφές Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2021-22

Για την εγγραφή σας στο ΠΜΣ παρακαλούμε να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες.

  1. Να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΜΣ (rhodes_pms_nt@aegean.gr) την αίτηση αποδοχής/μη αποδοχής της θέσης στο ΠΜΣ μέχρι και την Παρασκευή 06 Αυγούστου 2021. ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
  2. Συμπληρώστε και υποβάλετε την παρακάτω φόρμα εγγραφής
  3. Μεταφορτώστε το συμπληρωμένο έντυπο εγγραφής που θα εμφανιστεί μετά την υποβολή της φόρμας, υπογράψτε το και αποστείλετέ το μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία του ΠΜΣ (rhodes_pms_nt@aegean.gr) μαζί με το αποδεικτικό της κατάθεσης της πρώτης δόσης των διδάκτρων ύψους 1000€ και το φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας.
  4. Αποστείλετε επίσης τη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών (Μόνο για όσους τυχόν υποψηφίους έχουν αποστείλει υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης σπουδών και δεν την έχουν υποβάλλει σε συνέχεια της συνέντευξης με τις επιτροπές αξιολόγησης)

Οι ενέργειες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 11 Αυγούστου

Σε περίπτωση προβλήματος/απορίας επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΠΜΣ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου rhodes_pms_nt@aegean.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ “ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ”

Εγγραφές Ακαδημαϊκού Ετους 2021-22

Στοιχεία φοιτητή/τριας


Φύλλο *

Ειδοποίηση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης


Στοιχεία σπουδών

Επιλογές

Facebook