Κανονισμοί

 

Η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από:

 

Δείτε παρακάτω τους προηγούμενους κανονισμούς λειτουργίας του ΠΜΣ, που ισχύουν για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ακαδημαϊκών ετών πριν το 2018-2019

Facebook
Scroll to Top