Φοίτηση

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα (4 υποχρεωτικά και 4 επιλογής) κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα και β) η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά το τρίτο εξάμηνο ή η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση 3 μαθημάτων.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το πρόγραμμα διενεργείται πλήρως εξ αποστάσεως μέσω μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η παρακολούθηση των σύγχρονων τηλεδιασκέψεων-τηλεδιαλέξεων του προγράμματος και η συμμετοχή στις κάθε είδους ασύχρονες εκπαιδευτικές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του προγράμματος.

Facebook
Scroll to Top