Συμπεράσματα 3ης επιστημονικής ημερίδας του ΠΜΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 3ης επιστημονικής ημερίδας με θέμα «Διδασκαλία και μάθηση μέσω φορητών συσκευών – Συνέπειες και προκλήσεις για την εκπαίδευση» που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Σάββατο 26 Μαΐου 2018 στους χώρους της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.

Στην ημερίδα παρουσιάσθηκαν 16 ανακοινώσεις στις οποίες περιλαμβάνονταν:

1. Ομιλίες των διδασκόντων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Φωκίδης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Κώστας Απόστολος, Μέλος ΕΔΙΠ Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

2. Ομιλίες καταξιωμένων ερευνητών και επαγγελματιών του χώρου

 • Glória Bastos, Pro-rector for Pedagogical Innovation and E-learning, Universidade Aberta (Portuguese Open University)
 • Teressa Cardoso, Faculty Member Universidade Aberta (Portuguese Open University)
 • Thomas Peterseil, MINE Project coordinator, School of Pedagogy Upper Austria
 • Αντώνιος Λιοναράκης, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Χαράλαμπος Καραγιαννίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Γεώργιος Κουτρομάνος, Δρ. στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.
 • Νικόλαος Γραμμένος, Σύμβουλος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

 

3. Παρουσίαση βραβευμένων ερευνών αποφοίτων του ΠΜΣ στο πλαίσιο της εκπόνησης των διπλωματικών τους εργασιών

 • Ευθυμία Σαλτίδου, Junior Pedagogical Officer – EUN, MEd
 • Μαρία Σφακιανού, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MEd​
 • Δημήτριος Παπαδάκης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, MEd
 • Αναστασία Παπανθύμου, Εκπαιδευτικός ΠΕ09, MEd

 

4. Παρουσίαση ερευνών υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος

 • Βρατσάλη Νεφέλη, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τζόρτζογλου Φίλιππος Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Γράμψας Λάμπρος, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

5. Παρουσίαση βραβευμένων διδακτικών σεναρίων από τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Διδακτικών Σεναρίων με τη Χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας που διοργάνωσε η ερευνητική ομάδα Media Pedagogy Redearch Group του Εργαστηρίου Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

 • Παρουσίαση: Τζόρτζογλου Φίλιππος, Υ.Δ. Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Μετά την ολοκλήρωση των επιστημονικών εισηγήσεων, διοργανώθηκε στρογγυλό τραπέζι με τίτλο "Quo vadis mobile learning?" στο οποίο τέθηκαν και συζητήθηκαν προβληματισμοί σχετικά με τη χρήση των κινητών συσκευών στην τάξη, στο οποίο συμμετείχαν:

 • Σοφός Αλιβίζος (Συντονιστής), Τσολακίδης Κώστας, Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Βασιλειάδης Ηλίας, Διευθυντής 1ου Πρότυπου Πειραματικού ΔΣ Ρόδου, Στουππή Τσαμπίκα, Διευθύντρια 3ου ΔΣ Ρόδου, Γραμμένος Νικόλαος, Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, Κουτρομάνος Γεώργιος, Κώστας Απόστολος, Λιοναράκης Αντώνιος, Φωκίδης Εμμανουήλ.

 

Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε δωρεάν ο τόμος πρακτικών που προέκυψε από τις ανακοινώσεις της 2ης επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, με τίτλο «Σοφός, Α., Λιαράκου, Γ., Καραμούζης, Π., Καζούλλη Β., Κώστας, Α. (επιμ.) (2018), Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Νέα Μέσα – Νέα Μάθηση;, Αθήνα: Γρηγόρης».

Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν συνολικά 150 άτομα τα οποία αποτελούνταν από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, εν ενεργεία και εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, καθηγητές Πανεπιστημίου, διδάκτορες του Τμήματος, καθώς επίσης και άλλοι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι συμμετείχαν στον επιστημονικό διάλογο γύρω από τους παράγοντες και τις προϋποθέσεις που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της μαθησιακής κουλτούρας και την ουσιαστική ένταξη των κινητών συσκευών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την επιστημονική ημερίδα αναφέρονται στα ακόλουθα σημεία:

 1. Σύγκληση και ένταση επιστημονικού ενδιαφέροντος: Έντονα αποτυπώνεται τα τελευταία χρόνια το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη χρήση των κινητών συσκευών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και διαφαίνεται πως το ερευνητικό πεδίο εισέρχεται στην Περίοδο Διαφοροποίησης του, καθώς η έρευνα ωριμάζει και εμφανίζονται εστιασμένες (κάθετες) προσεγγίσεις.
 2. Η σημασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού: Στο επίκεντρο της χρήσης των κινητών συσκευών στην εκπαίδευση τίθεται η μάθηση, οι αρχές που τη διέπουν και οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική αξιοποίηση τους υπό το πρίσμα ενός ορθού εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε επίπεδο προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών προσεγγίσεων που δεν μπορούν πλέον να αγνοούν πως οι κινητές συσκευές αποτελούν μέρος της καθημερινότητας.
 3. Η σημασία του κοινωνικού πλαισίου της μάθησης: Η μάθηση ως φαινόμενο αποτελεί ατομικό γεγονός, που λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και ως εκ τούτου ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, από το μάκρο έως και το μίκρο-επίπεδο, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις επιμέρους συνιστώσες και δυναμικές αυτού του κοινωνικού πλαισίου, στο οποίο πρωταρχική πλέον θέση κατέχει η χρήση των κινητών συσκευών.
 4. Οι κινητές συσκευές ως πλαίσιο δυνατοτήτων και ευκαιριών: Οι νέες τεχνολογίες, και κατ’ επέκταση οι χρήση των κινητών συσκευών, δεν αποτελούν εγγύηση για τη μάθηση. Η διαφοροποιημένη αρχιτεκτονική τους παρέχει δυνατότητες, που αν ληφθούν υπόψη σε έναν παιδαγωγικά τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό, μπορούν να ενδυναμώσουν τη μάθηση ως ατομικά νοηματοδοτούμενο γεγονός, σε ένα κοινωνικό πλαίσιο επικοινωνίας και διάδρασης, παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης και κοινωνικοποίησης και σε ευάλωτες-περιθωριοποιημένες ομάδες πληθυσμών.
 5. Νέες μορφές ψηφιακής εκπαίδευσης προκαλούν μετατόπιση μαθησιακών σχηματισμών: Η παιδαγωγική χρήση των κινητών συσκευών έχει νόημα, όταν διαμορφώνεται ένα περιβάλλον μάθησης, που παρέχει ποιοτικά καλύτερες εμπειρίες μάθησης και πλαισιώνει τις δραστηριότητες των μαθητών σε αυθεντικά πλαίσια και καταστάσεις προς επίλυση. Η επουσιώδης και εργαλειακή χρήση της κινητής μάθησης σε συμβατικό πλαίσιο διδασκαλίας δεν προσφέρει κάποια εκπαιδευτική υπεραξία, αντιθέτως είναι οικονομικά ασύμφορη και στρεβλώνει τις δυνατότητες της ουσιαστικής καταστασιακής/εμπλαισιωμένης μάθησης, που προσανατολίζεται στην προοδευτική Παιδαγωγική.

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα

 • τους ομιλητές και όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους στην ημερίδα και το στρογγυλό τραπέζι και τη συμμετοχή τους στον επιστημονικό διάλογο,
 • τα μέλη της επιστημονικής, της οργανωτικής επιτροπής και της γραμματείας της ημερίδας για την άρτια διοργάνωση της.

 

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Διευθυντής του Προγράμματος

Καθηγητής Σοφός Αλιβίζος

Facebook
Scroll to Top