Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης ολοκλήρωσης σπουδών – Οκτώβριος 2018

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να υποβάλλετε στη Γραμματεία του Τμήματος Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, για χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών θα πρέπει να υπάρχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών και συγκέντρωση του απαιτούμενου αριθμού πιστωτικών μονάδων για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με την  παραγρ. 12, άρθρο 33 του Ν. 4009/11.
  2. Τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων με τη Βιβλιοθήκη (π.χ. δανεισμός βιβλίων, κατάθεση πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας), Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας (π.χ. επιστροφή Βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης, κλειδί δωματίου φοιτητικής εστίας κτλ.) και Γραφείο Erasmus (π.χ. οικονομικές υποχρεώσεις).

 

Επισημαίνεται ότι η Γραμματεία του Τμήματος θα προβεί στη χορήγηση σε εσάς της Βεβαίωσης ολοκλήρωσης Σπουδών, αφού προηγουμένως ελέγξει αυτεπάγγελτα την μη ύπαρξη εκκρεμοτήτων σας με τη Βιβλιοθήκη, το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας και το Γραφείο Erasmus χωρίς να απαιτείται να προσκομίσετε εσείς τις σχετικές βεβαιώσεις.

Εφόσον πληροίτε τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορείτε να καταθέσετε Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματος, για χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών στην οποία δηλώνετε ότι έχετε ολοκληρώσει τη φοίτησή σας και ότι δεν θα προβείτε σε περαιτέρω δήλωση-εξέταση μαθημάτων.

Το έντυπο της Αίτησης- Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Σπουδών θα το βρείτε στα συνημμένα.

 

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Αίτηση

Facebook
Scroll to Top