ΣΤΟ ΟΡΘΟ – Πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι στον παρακάτω σύνδεσμο έχει αναρτηθεί το ενημερωμένο πρόγραμμα δημόσιων υποστηρίξεων των διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2018.

http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/exams/

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

Facebook
Scroll to Top