Γενική ανακοίνωση τελετής καθομολόγησης και απονομής πτυχίων

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή καθομολόγησης και απονομής πτυχίων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών”  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019.

Facebook
Scroll to Top