Εξέταση προόδου στο μάθημα ΕΑ05 Μαθηματικά και Εφαρμογές τους στην Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 20/12/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί προαιρετική εξέταση προόδου στο μάθημα  ΕΑ05 Μαθηματικά και Εφαρμογές τους στην Εκπαίδευση στο Εργαστήριο Μαθηματικών, Διδακτικής τους και Πολυμέσων (κτίριο 7ης Μαρτίου, 10ς όροφος).

Εκ μέρους του διδάσκοντα
Καθηγητή Ευγένιου Αυγερινού

Facebook
Scroll to Top